Kategorier
Allmänt

Fettavskiljare – vilka behöver installera en sådan?

Vi har – oberoende av var vi bor – känsliga avloppssystem. Belastningen på dessa är hög och i synnerhet så gäller detta för våra större städer. I många fall finns dessutom ett eftersatt underhåll och detta i kombination med en växande befolkning kan skapa stora framtida problem. Ett steg i syfte att säkra avloppssystemen handlar om att ställa krav på att fettavskiljare finns installerad om man har en verksamhet inom vissa specifika områden.

Grundregeln gällande detta är att om man använder mer fett dagligen än en normal familj så ska man ha en fettavskiljare installerad och det handlar då primärt om exempelvis restauranger, gatukök, bagerier, slakterier, storkök, skolbespisningar, förskolor, äldreboenden och caféer.

Det finns emellertid undantag och vissa kommuner kan komma att ge dispens i frågan om huruvida en fettavskiljare verkligen behövs – men tumregeln är alltså att om man har en verksamhet inom någon av ovan nämnda branscher så ska också en fettavskiljare finnas.

Hur fungerar en fettavskiljare?

Grundprincipen är att fett har lägre densitet än vatten och konkret så innebär detta att fett som spolas ut i avloppsystemet – i samband med diskning, exempelvis – kommer att lägga sig på toppen av avloppsrören medan vattnet i sin tur åker vidare. Om detta sker under en längre tid så kommer sidorna och toppen på stammarna att bli igenkorkade och detta kan då till slut leda till stopp – och med det också risker i att rören i fråga springer läck. Vilket i sin tur bär enorma kostnader. Genom en fettavskiljare separeras fett från vatten och fettet i fråga kan tömmas separat via en tank.

Hur ofta den tömningen ska ske beror helt på vilken fettavskiljare man har och vilken kommun man tillhör, men någonstans mellan 2-8 gånger per år är en rimlig frekvens vad gäller tömning. Genom de krav som ställs på fettavskiljare så kan vi skona rör, ledningar och hela system för det massiva tryck som det dagligen utsätts för. Ett relativt enkelt sätt att undkomma stora problem och höga kostnader. En fettavskiljare gör helt enkelt skillnad i det lilla.